Instytucja: 

GONIĄDZ

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez GONIĄDZ

  Twoja wiadomość

  Do: kancelaria.um@goniadz.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:48

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:37.

 • odpowiedź na wniiosek przez GONIĄDZ

  Z poważaniem,

  Żylińska Ewa

  Inspektor ds. obsługi Rady i BIP
  Urząd Miejski w Goniądzu
  Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
  * Telefon +48 85 738 00 43 wew. 14
  * E-mail: ewa.zylinska@goniadz.pl
  * Faks: +48 85 738 03 07 wew. 26
  * BIP: <http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl>
  http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
  * CU: <https://cu.wrotapodlasia.pl>
  https://cu.wrotapodlasia.pl
  ___________________________________________________
  Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Goniądzu, ul. Plac 11
  Listopada 38, 19-110 Goniądz.
  Dane przetwarzane są na mocy obowiązującego prawa oraz na podstawie
  wyrażenia zgody na przetwarzania swoich danych osobowych.
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania,
  uzupełnienia (aktualizowania) danych osobowych, ograniczenia przetwarzania
  danych, przeniesienia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  usunięcia danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody dotyczącej przetwarzania
  danych. Uzupełnienie, uaktualnienie i sprostowanie danych jest możliwe w
  przypadku, gdy dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
  Usunięcie danych jest możliwe w przypadku, gdy są zbędne do realizacji celu,
  dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego.
  Więcej na: <http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl/rodo.html>
  http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl/rodo.html

  Załączniki