'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez GRODZISK

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@gminagrodzisk.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_HuDcZRY.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez GRODZISK

  Grodzisk 08.05.2020

  Urząd Gminy Grodzisk w załączeniu przesyła skan z odpowiedzią na Państwa
  wniosek z dnia  27.04.2020 o udostępnienie informacji publicznej
  podpisaną przez Wójta Gminy Grodzisk.

  Z poważaniem
  Patrycja Cieślińska
  Sekretariat
  Urzędu Gminy Grodzisk
  ul. 1 Maja 6
  17-315 Grodzisk

  W dniu 2020-04-27 o 10:48, sprawa-25036@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

  Załączniki

 • odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRODZISK

  Urząd Gminy Grodzisk w załączeniu przesyła skan z odpowiedzią na Państwa
  wniosek z dnia  27.04.2020 o udostępnienie informacji publicznej
  podpisaną przez Wójta Gminy Grodzisk.

  --
  Z poważaniem
  Patrycja Cieślińska
  Sekretariat
  Urzędu Gminy Grodzisk
  ul. 1 Maja 6
  17-315 Grodzisk

  Załączniki

 • Re: odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do Państwa odpowiedzi z dnia 8.05.2020 r. na wniosek o informację publiczną z dnia 27.04.2020 r. mam prośbę o potwierdzenie, czy Poczta Polska przed 9.05.2020 r. uzyskała od Państwa hasło do zaszyfrowanego pliku z danymi wyborców?

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_pwpZtHE.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej- Gmina Grodzisk przez GRODZISK

  W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  z dnia 23.06.2020 r.

  Załączniki