Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Gmina Jedwabne. Odpowiedź. przez JEDWABNE

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 r. uprzejmie informuję,
  że Urząd Miejski w Jedwabnem udostępnił Poczcie Polskiej spis wyborców.
  Z poważaniem
  Z up. Burmistrza Jedwabnego
  Bogdan Iwanowski
  Sekretarz Gminy