Instytucja: 

ŁOMŻA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ŁOMŻA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:48

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:16.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁOMŻA

  Urząd Gminy Łomża

  WO.1431.26.2020

  W załączeniu pismo Nr WO.1431.26.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. stanowiące
  odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27
  kwietnia 2020 r.

  Artur Marek

  inspektor

  {{ email }}

  tel. (86) 473 73 30

  Załączniki

  • image001.png
  • WO.1431.26.2020_z_27_kwietnia_2020_r..pdf
 • Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}
  z poważaniem
  Martyna Bójko

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ŁOMŻA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-13 07:46

  odczytano w dniu 2020-05-13 09:35.

 • Ospowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁOMŻA

  Urząd Gminy Łomża

  WO.1431.30.2020

  W załączeniu pismo Nr WO.1431.30.2020 z dnia 26 maja 2020 r. stanowiące
  odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13 maja
  2020 r.

  Artur Marek

  inspektor

  {{ email }}

  tel. (86) 473 73 30

  Załączniki

  • image001.png
  • WO.1431.30.2020_z_26_maja_2020_r..pdf