Instytucja: 

NAREW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Informacja publiczna przez NAREW

  Narew, 27 kwietnia 2020 r.

  Or. 1431.9.2020

  W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej informuję, że
  nie przekazaliśmy i przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach
  przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
  Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie zamierzamy przekazywać Poczcie
  Polskiej S. A. informacji o wyborcach

  --
  Z wyrazami szacunku

  Wojciech Popławski - Sekretarz
  Urząd Gminy Narew
  ul. Mickiewicza 101 17-210 Narew
  tel. 85 6816743 fax 85 8733535
  e-mail: {{ email }}