Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez NURZEC-STACJA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug_nurzecst@zetobi.com.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_H7xcXHz.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NURZEC-STACJA

  Witam

  Zgodnie z wnioskiem z dnia 27.04.2020 r. (data wpływu do Urzędu Gminy),
  w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Proszę o potwierdzenie odbioru.

  Jowita Radzikowska

  --
  Jowita Radzikowska
  mł. referent ds. obsługi Rady Gminy i jej organów

  Urząd Gminy Nurzec-Stacja
  tel. 856575078 wew.37

  Załączniki