'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • informacja publiczna -spisy przez RUTKA-TARTAK

  Rutka-Tartak, 08 maja 2020r.

                         Odpowiadając na wniosek Wasz z dnia 27.04.2020r.
  dotyczący udzielenia informacji publicznej na temat spisu wyborców,
  Urząd Gminy w Rutce-Tartak informuje, że informacja o wyborcach gminy
  Rutka-Tartak  została przekazana Poczcie Polskiej S.A. w celu
  przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  Z poważaniem

  Wójt Gminy

  /-/Piotr Sinkiewicz