Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez BRZUZE

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@brzuze.pl
  Temat: Wniosek o informację publicznÄ

  Wysłano: Pn Kwietnia 27 2020, 10:40 am

  Została wyświetlona na Pn Kwietnia 27 2020, 10:41 amReporting-UA : webmail.lo.pl ; SquirrelMail (version 1.4.20-1.3.17)
  Original-Recipient : gmina@brzuze.pl
  Final-Recipient: rfc822;
  Original-Message-ID : <158797683259.54201.12248654241985184263@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

 • odp. informacja publiczna - Gmina Brzuze przez BRZUZE

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na zapytanie stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog
  Polska z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania informacji  o
  wyborcach Poczcie Polskiej SA, Urząd Gminy Brzuze uprzejmie informuje,
  że takie informacje nie zostały przekazane Poczcie Polskiej SA.

  --
  Z poważa r.niem
  - Agnieszka Krauza
  Wydział Promocji, Kultury i Sportu
  Urząd Gminy Brzuze
  87-517 Brzuze
  tel. 54 270 11 23

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brzuze, adres
  kontaktowy: Urząd Gminy Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze. Administrator
  danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
  skontaktować poprzez e-mail: iod@brzuze.pl lub pisemnie na adres
  kontaktowy administratora. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu
  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych - RODO). Szczegółowe informacje na
  temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych dostępne są w siedzibie i
  na stronie www Administratora danych. Administratorem Pani/Pana danych
  osobowych jest Wójt Gminy Brzuze, adres kontaktowy: Urząd Gminy Brzuze,
  Brzuze 62, 87-517 Brzuze. Administrator danych wyznaczył Inspektora
  ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail:
  iod@brzuze.pl lub pisemnie na adres kontaktowy administratora. Pani/Pana
  dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
  ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych - RODO). Szczegółowe informacje na temat sposobu
  przetwarzania Pani/Pana danych dostępne są w siedzibie i na stronie www
  Administratora danych.