'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez SUWAŁKI

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@gmina.suwalki.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SUWAŁKI

  W załączeniu odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

  W dniu 27.04.2020 o 10:48, sprawa-25101@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Sekretariat

  Gmina Suwałki
  ul. Świerkowa 45
  16-400 Suwałki
  tel. 87 565 93 00
  fax 87 565 93 45

  Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie
  się z udostępnioną na stronie internetowej: http://www.gmina.suwalki.pl/kat/rodo
  informacją na temat przetwarzania przez Gminę Suwałki danych osobowych.

  Załączniki