Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez WYSOKIE MAZOWIECKIE

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:48

  odczytano w dniu 27.04.2020 10:57.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez WYSOKIE MAZOWIECKIE

  Załączając przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  e-mail: <mailto:sekretariat@wysokiemazowieckie.pl> sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

  tel: +48 862752592

  fax: +48 862752593

  Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

  ul. Ludowa 15

  18-200 Wysokie Mazowieckie

  <http://www.wysokiemazowieckie.pl> www.wysokiemazowieckie.pl

  Załączniki