Instytucja: 

BRALIN

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez BRALIN

  Dzień dobry!

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Pozdrawiam

  Ewelina Pieles

  Sekretarz Gminy Bralin

  tel. 62 78 11 215, 515 387 311

  Urząd Gminy Bralin

  ul. Rynek 3

  63-640 Bralin

  Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO − informujemy, że: Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bralin z siedzibą w Bralinie, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się na stronie <https://bip.bralin.pl/> Biuletynyu Informacji Publicznej Gminy Bralin

  Załączniki