'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez CZEMPIŃ

  W załączniku przekazuję wezwanie Burmistrza Gminy Czempiń.

  Załączniki

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  zwracamy uwagę, że mają Państwo prawo wezwać wnioskującego do podpisania wniosku tylko w sytuacji, gdy planują Państwo wydać decyzję odmowną. Natomiast z Państwa wiadomości wynika, że wzywają Państwo do podpisania wniosku w celu weryfikacji, kto składa wniosek, a to jest niezgodne z prawem. Dlatego wzywamy do realizacji naszego wniosku.

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej. przez CZEMPIŃ

  Witam.

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji
  publicznej.

  Z poważaniem

  Magdalena Głucha - Napierała

  Sekretarz Gminy Czempiń

  Kierownik Referatu Organizacyjnego

  61 28 26 703 wew.115

  m.napierala@ug.czempin.pl

  Załączniki

 • Wniosek o informację publiczną - ePUAP przez AgnieszkaZdanowicz

  Nadawca: CZEMPIŃ

  Treść: Pobierz