Instytucja: 

DAMASŁAWEK

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez DAMASŁAWEK

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:49

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:12.

 • wniosek o informację publiczną przez DAMASŁAWEK

  Szanowni Państwo,

  przesyłam odpowiedź na wniosek z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie
  udostępnienia informacji publicznej.

  z poważaniem

  --
  *Marta Sońta-Mirecka*
  /Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich/
  Urząd Gminy Damasławek
  ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek
  tel. (67) 26-13-611, fax. (67) 26-13-627
  {{ email }}, www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl

  Administratorem danych jest Urząd Gminy Damasławek reprezentowany przez
  Wójta Gminy Damasławek, adres: ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek nr tel:
  67-26-13-611 Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy
  wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych
  nie wykracza poza te kompetencje. Szczegółową podstawę prawną zawarto w
  treści niniejszego dokumentu. Dane mogą być przekazane podmiotom
  uprawnionym do ich otrzymania przepisami prawa lub na podstawie umowy,
  np. na serwis systemów informatycznych. Dane przechowywane będą przez
  okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Na
  zasadach art. od 15 do 22 RODO możesz wnieść skargę do organu nadzoru,
  wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich
  sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia
  danych, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych
  była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań
  ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. W razie konieczności
  uszczegółowienia powyższych informacji można zapoznać się z klauzulami
  informacyjnymi dostępnymi w urzędzie, na stronie BIP:
  http://www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl/?a=8004 lub skontaktować się z
  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Krzysztofem Pukaczewskim
  {{ email }}

  Załączniki

  • StowarzyszenieSieć_Obywatelska.pdf