Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez GODZIESZE WIELKIE

  Twoja wiadomość

  Do: godziesze-wi@zgwrp.org.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:49

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:02.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez GODZIESZE WIELKIE

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, iż nie zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

  Z poważaniem,

  Józef Podłużny

  Wójt Gminy Godziesze Wielkie

  Obowiązek informacyjny: http://godzieszewielkie.pl/godzieszew/strona-glowna/ochrona-danych-osobowych/realizacja-obowiazku-informacyjnego-o-ochronie-danych-osobowych.html