Instytucja: 

GOŁAŃCZ

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną. przez GOŁAŃCZ

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej.

  Pozdrawiam

  Marzena Mendlikowska
  Inspektor ds. społeczno-administracyjnych, Z-ca Kierownika USC

  Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

  tel. 67 26 83 323

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto i Gmina Gołańcz.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia z Państwem
  korespondencji oraz w celu dla którego zostały nam udostępnione. Szczegółowe
  informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz
  przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie
  Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Gołańcz pod adresem:
  <https://bip.golancz.pl/wiadomosci/11390/klauzula_informacyjna>
  https://bip.golancz.pl/wiadomosci/11390/klauzula_informacyjna

  Załączniki