'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Fwd: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez CHEŁMŻA

  SOR.1431.18.2020

                  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej, uprzejmie informuję, że gmina Miasto Chełmża nie przekazała
  Poczcie Polskiej danych osobowych mieszkańców znajdujących się w
  rejestrze wyborców i nie zostaną one przekazane przed przyjęciem ustawy
  o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na
  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku. Pismo z
  taką informacją zostało przekazane Poczcie Polskiej S.A.

  Sekretarz Miasta
  Janusz Wilczyński

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Fwd: Wniosek o informację publiczną
  Data: Mon, 27 Apr 2020 12:07:00 +0200
  Nadawca: UM <um@chelmza.pl>
  Adresat: bip@bip.chelmza.pl

  --- Treść przekazanej wiadomości ---