Instytucja: 

KĘPNO

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KĘPNO

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:49

  odczytano w dniu 27.04.2020 14:21.

 • wniosek o informacje publiczna przez KĘPNO

  Dzień dobry,

  W związku z przesłanym wnioskiem droga mail w dniu 27 kwietnia br o udostepnienie informacji publicznej, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

  Z poważaniem

  Katarzyna Kołcio-Kraus
  Sekretarz Miasta i Gminy Kępno

  _____

  Urząd Miasta i Gminy Kępno
  ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno
  NIP : 619-10-75-844 Regon : 000524588
  tel.: 627825824 fax.: 627825801
  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}
  <http://www.um.kepno.pl/> http://www.um.kepno.pl

  Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO − informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie jest Burmistrz Miasta i Gminy Kępno z siedzibą w Kępnie, przy ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie Państwa danych osobowych znajdują się na stronie <http://bip.kepno.pl/?p=document&action=show&id=22227&bar_id=12420> Biuletynu Informacji Publicznej ( <http://bip.kepno.pl/> http://bip.kepno.pl).

  Załączniki

 • Re: wniosek o informacje publiczna przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 6.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przygotowania odpowiedzi tj. po 4.05.2020 r., a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KĘPNO

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 12.05.2020 11:28

  odczytano w dniu 12.05.2020 12:25.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez KĘPNO

  Dzień dobry.

  W załączeniu odpowiedź na przesłany wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Katarzyna Kołcio-Kraus
  Sekretarz Miasta i Gminy Kępno

  _____

  Urząd Miasta i Gminy Kępno
  ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno
  NIP : 619-10-75-844 Regon : 000524588
  tel.: 627825824 fax.: 627825801
  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}
  <http://www.um.kepno.pl/> http://www.um.kepno.pl

  Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO − informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie jest Burmistrz Miasta i Gminy Kępno z siedzibą w Kępnie, przy ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie Państwa danych osobowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej <http://bip.kepno.pl/?p=document&action=show&id=22227&bar_id=12420> (http://bip.kepno.pl <http://bip.kepno.pl/> ).

  Załączniki