Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KLESZCZEWO

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@kleszczewo.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:49

  odczytano w dniu 27.04.2020 12:01.

 • odpowiedź na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez KLESZCZEWO

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej Urząd
  Gminy Kleszczewo informuje, że informacje o wyborcach nie zostały przekazane
  Poczcie Polskiej S.A. Powyższe informacje nie zostaną przekazane do czasu
  wejścia w życie przepisu prawa, który upoważniałby organy samorządu
  terytorialnego prowadzące rejestr wyborców do przekazania danych osobowych
  ze spisu wyborców.

  Genowefa Przepióra

  Zastępca Wójta /Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Kleszczewo

  ul. Poznańska 4

  63-005 Kleszczewo

  Wiadomość ta jest przeznaczona wyłącznie dla jej zamierzonego adresata i
  może zawierać informacje prawnie chronione. Jeżeli przez pomyłkę otrzymali
  Państwo tę wiadomość, prosimy o poinformowanie nadawcy o tym fakcie i
  usunięcie wiadomości wraz z załącznikami. Kopiowanie, ujawnianie lub
  rozpowszechnianie załączonej informacji bez zgody jej nadawcy jest
  zabronione. Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
  Urząd Gminy w Kleszczewie, 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4, tel.: 61
  8176 017/020/033, adres mailowy Inspektora Ochrony Danych:
  <mailto:iod@kleszczewo.pl> iod@kleszczewo.pl.

  Klauzula Obowiązku informacyjnego dostępna jest na stronie:
  <http://kleszczewo.pl/rodo> http://kleszczewo.pl/rodo