Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • informacja publiczna. przez None

  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na zapytanie w ramach ustawy o dostępie do informacji
  publicznej informuję, że Wójt Gminy Kościan nie wydał jeszcze Poczcie
  Polskiej S.A. spisu wyborców. Trwa postępowanie administracyjne w tej
  sprawie.

  Z poważaniem

  Małgorzata Krupka

  Sekretarz Gminy Kościan

 • Re: informacja publiczna. przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 29.04.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25197@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KOŚCIAN

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@gminakoscian.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 12.05.2020 11:21

  odczytano w dniu 12.05.2020 12:37.

 • (bez tematu) przez KOŚCIAN

  Witam

  Informuję, że Gmina Kościan nie przekazała Pocie Polskie S.A. spisów
  wyborców.

  Małgorzata Krupka

  Sekretarz Gminy Kościan

 • Nie przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KOŚCIAN

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@gminakoscian.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:49

  usunięto w dniu 07.08.2020 09:20.