Instytucja: 

LIPKA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

8

 Liczba spamu: 

2

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez LIPKA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2020-04-27 10:49

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-04-27 13:42

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez LIPKA

  W odpowiedzi na wniosek o dostępie do informacji publicznej informuję, że Gmina Lipka po otrzymaniu wniosku z Poczty Polskiej o przekazanie danych ze spisu wyborców wystąpiła do wnioskodawcy z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych wniosku.
  Poczta Polska w dniu 5.05.2020 poinformowała, że usunęła błędy formalne i że dokument został przesłany przez platformę ePUAP. Jednakże do dnia dzisiejszego tj. 7.05 na ePUAP Gminy Lipka taki dokument nie został zarejestrowany ani odebrany.

  Z poważaniem

  Anna Orzechowska
  Sekretarz Gminy Lipka

  Urząd Gminy w Lipce
  ul. Kościuszki 28
  77-420 Lipka
  tel. 67 266 50 41 w. 14
  ………………………………………
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe naszych klientów w celu realizacji czynności urzędowych. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lipka. Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Szczegółowa klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie Urzędu Gminy www.gminalipka.pl. W przypadku pytań można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: {{ email }}

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 7.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., dotarł do Państwa uzupełniony wniosek Poczty, a państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez LIPKA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2020-05-12 11:51

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-05-13 08:56

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez LIPKA

  W odpowiedzi na wniosek uzupełniający informuję, że Poczta Polska do 9 maja 2020r. nie uzupełniła braków formalnych wniosku.

  Z poważaniem

  Anna Orzechowska
  Sekretarz Gminy Lipka

  Urząd Gminy w Lipce
  ul. Kościuszki 28
  77-420 Lipka
  tel. 67 266 50 41 w. 14
  ………………………………………
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe naszych klientów w celu realizacji czynności urzędowych. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lipka. Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Szczegółowa klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie Urzędu Gminy www.gminalipka.pl. W przypadku pytań można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: {{ email }}

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez LIPKA

  Załączniki

  • winmail_jUdEEho.dat
 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez LIPKA

  Załączniki

  • winmail_2bu8c8R.dat