Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez MIĘDZYCHÓD

  Nie zostały podane i nie zostaną póki nie będzie podstawy prawnej.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Wolny

  tel. 95 748 81 00 wew. 222

  e-mail: urzad@miedzychod.pl

  Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

  ul. Marszałka Piłsudskiego 2,64-400 Międzychód

  www.miedzychod.pl