Instytucja: 

OBORNIKI

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Read: Wniosek o informację publiczną przez OBORNIKI

  Twoja wiadomość

  Do: UM
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: poniedziałek, 27 kwietnia 2020 10:49:36 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: poniedziałek, 27 kwietnia 2020 10:59:55 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez OBORNIKI

  Twoja wiadomość

  Do: UM
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: poniedziałek, 27 kwietnia 2020 10:49:36 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: poniedziałek, 27 kwietnia 2020 10:59:44 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Paula

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  z poważaniem,
  Paula Kłucińska

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odp.: Wniosek o informację publiczną przez OBORNIKI

  Dzień dobry,

  Urząd Miejski w Obornikach nie udostępnił żadnego zbioru danych na żaden z wniosków Poczty Polskiej.

  Z poważaniem,
  Barbara Talarek

  Wydział Organizacyjno-Administracyjny
  Urząd Miejski w Obornikach
  ul. marsz. J. Piłsudskiego 76
  64-600 Oborniki
  tel.: 61 65 59 114,
  tel. kom.: 607 783 327

  ________________________________
  Od: UM
  Wysłane: środa, 20 maja 2020 07:20
  Do: Barbara Talarek
  Temat: PD: Wniosek o informację publiczną

  ________________________________
  Od: {{ email }} <{{ email }}>
  Wysłane: wtorek, 19 maja 2020 14:58
  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  z poważaniem,
  Paula Kłucińska

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  > W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-04-27 08:49:36.681740+00:00 z > adresu {{ email }}: > Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP > i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do > informacji publicznej, > stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o > > informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie > Polskiej S.A. > lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed > przyjęciem ustawy o szczególnych > zasadach przeprowadzania wyborów > powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej > Polskiej zarządzonych > w 2020 r. > http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328 > Wnioskowane informacje > prosimy przesłać na adres {{EMAIL}} > Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami > reprezentacji Katarzyna > Batko-Tołuć, Szymon Osowski