Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez DĄBROWA

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: sekretarz@ug-dabrowa.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-04-27 10:40

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez DĄBROWA

  Odpowiadając na wniosek o dostęp do informacji publicznej informuję że
  Gmina Dąbrowa na dzień dzisiejszych nie przekazała danych wyborców
  Poczcie Polskiej.

  pozdrawiam

  Andrzej Konieczka
  Sekretarz Gminy Dąbrowa

  Andrzej Konieczka
  Sekretarz Gminy Dąbrowa
  kom. 661 237 336

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 28.04.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23467@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez DĄBROWA

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: sekretarz@ug-dabrowa.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-05-18 22:12

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez DĄBROWA

  Odpowiadając na dostęp do informacji publicznej informuję, że Urząd
  Gminy w Dąbrowie nie przekazał Poczcie Polskiej spisu wyborców, w
  związku z brakiem podstawy prawnej do uzyskania takiej informacji.
  pozdrawiam
  A. Konieczka
  Sekretarz Gminy

  Andrzej Konieczka
  Sekretarz Gminy Dąbrowa
  kom. 661 237 336