Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez DĄBROWA BISKUPIA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <urzad@lo.pl> o 2020-04-27 10:40

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-04-27 11:25

 • Odpowiedź - Wniosek o informację publiczną przez DĄBROWA BISKUPIA

  W odpowiedzi na wniosek Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej informuje, iż nie zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. i przy obecnym stanie prawnym nie zamierzamy przekazywać tych danych.

  Iwona Szczukowska
  Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
  tel. 52/35-121-70 w.29

  Klauzula Informacyjna RODO
  Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Gmina Dąbrowa Biskupia reprezentowana przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia email: dabrowa_biskupia@lo.pl . Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Szczegółowa informacja o obowiązku informacyjnym dostępna jest na stronie internetowej www.bip.dabrowabiskupia.pl w zakładce ochrona danych osobowych.