Instytucja: 

PERZÓW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez PERZÓW

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:49

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:17.

  --
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez PERZÓW

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 27.04.2020 r. dot. przekazania informacji o wyborcach Poczcie Polskiej w załączeniu przekazuję pismo Wójta Gminy Perzów.

  Z poważaniem

  Kinga Slotta

  Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

  Urząd Gminy w Perzowie

  Tel. 627861094

  Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO − informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Perzowie jest Wójt Gminy Perzów z siedzibą 63-642 Perzów 78.

  Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania przez Urząd Gminy w Perzowie Państwa danych osobowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ( <http://perzow.nowoczesnagmina.pl/?a=8546> http://perzow.nowoczesnagmina.pl/?a=8546).

  Załączniki