'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wniosek o informację publiczną przez RZGÓW

  OR.1431.19.2020

  Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej
  przekazania informacji o wyborcach przez naszą Gminę Poczcie Polskiej S.A,
  uprzejmie wyjaśniam, że nie zostały przekazane żadne informacje Poczcie
  Polskiej.

  Aldona Kasprzak

  Urząd Gminy Rzgów

  ul. Konińska 8

  62-586 Rzgów

  powiat koniński

  województwo wielkopolskie