Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek przez DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

  Dobrzyń nad Wisłą, 27.04.2020

  OiSO.1431.4.2020

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  [sprawa-23473@fedrowanie.siecobywatelska.pl](mailto:sprawa-23473@fedrowanie.siecobywatelska.pl)

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2020 o informację publiczną informuję, że
  organ nie posiada wytworzonej informacji publicznej w żądanym zakresie.

  Z up. Burmistrza

  Ryszard Machnowski

  Sekretarz Miasta i Gminy

  Dobrzyń nad Wisłą

 • Re: Odpowiedź na wniosek przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23473@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedź przez DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

  Dobrzyń nad Wisłą, 27.05.2020

  OiSO.1431.6.2020

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  [sprawa-23473@fedrowanie.siecobywatelska.pl](mailto:sprawa-23473@fedrowanie.siecobywatelska.pl)

  Odpowiadając na pismo z dnia 13 maja 2020 r., tak i jednocześnie informuję, że
  odpowiedź udzielona w dniu 27.04.2020 r. nie wymaga doprecyzowania. Jest ona
  jasna i jednoznaczna

  Z up. Burmistrza

  Ryszard Machnowski

  Sekretarz Miasta i Gminy

  Dobrzyń nad Wisłą

 • Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy między 27.04.2020 r. a 9.05.2020 r. Państwa urząd przekazał informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.?

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-23473@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedź na pismo przez DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

  Dobrzyń nad Wisłą, 17.06.2020

  OiSO.1431.6.2020


  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa  [sprawa-23473@fedrowanie.siecobywatelska.pl](mailto:sprawa-23473@fedrowanie.siecobywatelska.pl)

  Odpowiadając na pismo z dnia 3 czerwca 2020 r., informuję, że: tak.

  Informacja taka zawarta została już w poprzedniej odpowiedzi.

  Z up. Burmistrza

  Ryszard Machnowski

  Sekretarz Miasta i Gminy

  Dobrzyń nad Wisłą