Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • (bez tematu) przez TUREK

  Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania informacji.

  Kamila Majcherek-Klimas
  Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
  tel. 63 289 61 29, fax 63 289 61 11
  e-mail: poczta@miastoturek.pl

  Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

  Biuro Obsługi Klienta

  tel. 63 289 61 00

  fax 63 289 61 11

  e-mail <mailto:wydzial@miastoturek.pl> poczta@miastoturek.pl

  _______________________

  URZĄD MIEJSKI W TURKU

  ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

  <http://www.miastoturek.pl> www.miastoturek.pl

  Załączniki

 • Re: przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 8.05.2020 r. (przesłanej 11.05.2020 r.) na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o potwierdzenie, że również 8.05.2020 r. państwa urząd nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A. To ważna sprawa dla nas i dla mieszkańców, stąd prośba o doprecyzowanie, żebyśmy mogli mieć pewność.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25322@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • (bez tematu) przez TUREK

  Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania informacji.

  Kamila Majcherek-Klimas
  Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
  tel. 63 289 61 29, fax 63 289 61 11
  e-mail: poczta@miastoturek.pl

  Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

  Biuro Obsługi Klienta

  tel. 63 289 61 00

  fax 63 289 61 11

  e-mail <mailto:wydzial@miastoturek.pl> poczta@miastoturek.pl

  _______________________

  URZĄD MIEJSKI W TURKU

  ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

  <http://www.miastoturek.pl> www.miastoturek.pl

  Załączniki