Instytucja: 

WAPNO

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez WAPNO

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną Urząd Gminy Wapno
  przekazuję, że informacje o wyborach Poczcie Polskiej S.A. zostały
  przekazane przez Urząd.

  Z poważaniem

  Sylwia Repczyńska

  Z-ca Kierownika USC Wapno

  Urząd Gminy Wapno

  W dniu 2020-04-27 o 10:49, sprawa-25325@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  *Urząd Gminy Wapno*
  *ul. Solna 1/3*
  *62-120 Wapno*
  tel. +48 67-2611-459
  fax. +48 67-2611-019
  www.wapno.pl

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wapno, ul.
  Solna 1/3, 62-120 Wapno, tel. 67 26 11 459, wapno@wokiss.pl.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
  z Państwem korespondencji oraz w celu, dla którego zostały nam
  udostępnione. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania
  Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach
  z tym związanych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji
  Publicznej Gminy Wapno pod
  adresem:http://bip.wapno.pl/content.php?cms_id=3111||m=121