Instytucja: 

WIELEŃ

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na zapytanie o informację publiczną przez WIELEŃ

  Witam

  W odpowiedzi na zapytanie dotyczące przekazania informacji Poczcie
  Polskiej w załączeniu przesyłam pismo Burmistrza Wielenia z dnia
  04.05.2020r.

  pozdrawiam
  Urząd Miejski w Wieleniu
  Cecylia Ławniczak
  ewidencja ludności

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: (brak tematu)
  Data: Mon, 04 May 2020 11:39:58 +0200
  Nadawca: kancelaria-wielen <kancelaria@wielen.pl>
  Adresat: elud@wielen.pl

  Załączniki

 • Re: odpowiedź na zapytanie o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 4.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie informacji, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25328@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • informacja o danych wyborców przez WIELEŃ

  Witam

  W załączeniu przesyłam odpowiedź dotyczącą zapytania czy ostatecznie
  przekazano czy nie dane wyborców Poczcie Polskiej S.A. .

  pozdrawiam

  Cecylia Ławniczak
  Urząd Miejski w Wieleniu
  Ewidencja Ludności

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: (brak tematu)
  Data: Wed, 13 May 2020 10:00:30 +0200
  Nadawca: kancelaria-wielen <kancelaria@wielen.pl>
  Adresat: elud@wielen.pl

  Załączniki