'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez DRZYCIM

  Twoja wiadomość

  Do: ug@drzycim.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:40

  odczytano w dniu 2020-04-27 10:41.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez DRZYCIM

  Dzień Dobry!

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.

  Pozdrawiam

  Anna Maćkowska

  Sekretarz Gminy Drzycim

  ul. Podgórna 10

  86-140 Drzycim

  tel. 52 33 17 079 wew. 23

  www.drzycim.pl <http://www.drzycim.pl>

  www.bip.drzycim.pl <http://www.bip.drzycim.pl>

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:

  Wójt Gminy Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim

  Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie:

  www.drzycim.pl lub www.bip.drzycim.pl

  Załączniki

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o wskazanie dokładnej daty, kiedy państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23475@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_nZjjIWJ.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez DRZYCIM

  Twoja wiadomość

  Do: ug@drzycim.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-18 22:22

  odczytano w dniu 2020-05-19 07:37.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez DRZYCIM

  Dzień dobry,

  w złączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa e-maila.

  Z poważaniem,

  Katarzyna Wróbel

  Z-ca Kierownika USC

  Urząd Gminy w Drzycimiu

  ul. Podgórna 10,

  86-140 Drzycim

  tel. 52 33 17 079 w. 26

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Wójt Gminy Drzycim ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim

  Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie: www.drzycim.pl <http://www.drzycim.pl/> lub www.bip.drzycim.pl <http://www.bip.drzycim.pl/>

  Załączniki