Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez WIJEWO

  Twoja wiadomość

  Do: wijewo@wijewo.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:49

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:17.

  ---
  Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
  http://www.avg.com

 • informacja publiczna - udostępnienie spisu wyborców przez WIJEWO

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  sprawa-25331@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  <mailto:sprawa-25331@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

  Nasz znak: SO.1431.1.2020Wijewo, dnia 04 maja 2020 r.

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27
  kwietnia 2020 r.informujemy, że :

  - nieprzekazano spisów wyborców Poczcie Polskiej S.A.,

  - nie zamierzamy przekazać spisów przed wejściem w życie ustawy o
  szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP.

  --
  Z poważaniem
  Joanna Zając
  Urzad Gminy Wijewo
  ul.Parkowa 1
  64-150 Wijewo
  tel.: 65 549 40 85 wew.32

  ---
  Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
  http://www.avg.com