'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WYRZYSK

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej oraz obowiązek informacyjny.

  Zał. 1.BOM.1431.26.2020
          2. obowiązek informacyjny

  Z poważaniem
  Joanna Krakowiak
  *Urząd Miejski w Wyrzysku*
  ul. Bydgoska 29
  89-300 Wyrzysk
  tel. +48 (67) 286 41 00
  fax. +48 (67) 286 26 26

  Ta wiadomość zawiera informacje, które mogą być w całości lub części
  poufne i/lub objęte ochroną prawną i/lub tajemnicą służbową. Jeżeli
  wiadomość niniejsza została otrzymana przez pomyłkę, proszę zawiadomić
  nadawcę wysyłając odpowiedź na tę wiadomość. Jeśli nie są Państwo
  zamierzonym i/lub właściwym odbiorcą niniejszej wiadomości to nie mogą
  jej Państwo używać, ujawniać, rozpowszechniać, kopiować, drukować ani
  korzystać z niej.

  Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina
  Wyrzysk, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk. Administrator wyznaczył
  Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl,
  tel. +48 792 304 042.

  Pani/Pana dane osobowe (w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, nr
  telefonu i dane podane w korespondencji) są przetwarzane m.in. w celu
  załatwiania sprawy i prowadzenia korespondencji i/lub w innych celach.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do
  realizacji celów, oraz czas wynikający z przepisów prawa. Pani/Pana dane
  osobowe mogą zostać przekazane do innych podmiotów.

  Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu uprawnieniami oraz
  pełną treścią obowiązku informacyjnego dostępnego pod adresem:
  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  <http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=wyrzysk/&strona=14&typ=podmenu&typmenu=14&menu=527&id=529&str=1>

  Załączniki