'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ZAGÓRÓW

  Twoja wiadomość

  Do: umg@zagorow.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:49

  odczytano w dniu 2020-04-27 12:17.

 • Odpowiedz na wniosek przez ZAGÓRÓW

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2020 informuję, że na dzień udzielenia
  informacji żądane przez Pocztę Polską SA dane z rejestru wyborców nie
  zostały przekazane. Złożony wniosek Poczty Polskiej nadal jest procedowany.

  Joanna Mięta

  Sekretarz Gminy Zagórów

  ul. Kościelna 4

  62-410 Zagórów

  tel. 63-27-48-810

 • Re: Odpowiedz na wniosek przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25341@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ZAGÓRÓW

  Twoja wiadomość

  Do: umg@zagorow.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-13 16:55

  odczytano w dniu 2020-05-14 07:05.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez ZAGÓRÓW

  Dzień dobry,

  Uprzejmie informujemy, , iż przed 9 maja 2020 roku tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku Gmina Zagórów nie przekazała danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Z poważaniem

  Urząd Miejski w Zagórowie

  Ul. Kościelna 4

  62-410 Zagórów