Instytucja: 

GĄSAWA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez GĄSAWA

  Witam,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

  Pozdrawiam,

  Anna Kędziora,

  --
  *Anna Kędziora*
  referent ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i profilaktyki
  tel. 52 303 62 26
  Urząd Gminy w Gąsawie
  ul. Żnińska 8
  88-410 Gąsawa

  Załączniki