Instytucja: 

BĘDZINO

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BĘDZINO

  1431.15.2020.MD

  W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej, informujemy
  iż Poczcie Polskiej nie zostały przekazane informacje o wyborcach. Na dzień
  dzisiejszy Wójt Gminy Będzino nie planuje takich działań do momentu
  powstania odpowiednich regulacji prawnych.

  Pozdrawiam,

  Mateusz Dębowski

  Urząd Gminy Będzino

  76-037 Będzino 19

  NIP Gminy: 499 05 35 735

  Tel. +48943162539

  @: {{ email }}