Instytucja: 

GOLUB-DOBRZYŃ

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Fwd: Wniosek o informację publiczną przez GOLUB-DOBRZYŃ

  Szanowni Państwo,

  mając na uwadze otrzymany od Państwa wniosek o udostepnienie informacji
  publicznej a dotyczący następującego pytania:

  /czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie
  ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa
  urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.?/

  Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia pragnie jednoznacznie wskazać, iż do
  chwili obecnej nie przekazał żadnych danych w tym spisu wyborców Poczcie
  Polskiej S.A.

  z poważaniem

  Agnieszka Błażejewska

  Urząd Miasta w Golubiu-Dobrzyniu
  Plac 1000-lecia 25
  87-400 Golub-Dobrzyń
  woj. kujawsko-pomorskie
  Tel. 056-683-54-12 wew.14
  Fax. 056-683-54-15
  www.golub-dobrzyn.pl

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: Tue, 19 May 2020 21:44:15 -0000
  Nadawca: {{ email }}
  Odpowiedź-Do: {{ email }}
  Adresat: {{ email }}

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego
  do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie
  Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie
  ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa
  urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres:
  {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  > W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-04-27 08:40:33.725333+00:00 z >
  adresu {{ email }}: > Na podstawie art. 61 ust. 1 > Konstytucji
  RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do > informacji > publicznej,
  stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o > > informację
  czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie > Polskiej S.A. >
  lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed > przyjęciem ustawy o
  szczególnych > zasadach przeprowadzania wyborów > powszechnych na
  Prezydenta Rzeczypospolitej > Polskiej zarządzonych > w 2020 r. >
  http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328 > Wnioskowane
  informacje > prosimy przesłać na adres {{EMAIL}} > Członkowie zarządu,
  zgodnie z zasadami > reprezentacji Katarzyna > Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  ------------------------------------------------------------------------
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security <http://www.arcabit.pl>
  This email was scanned by Arcabit Internet Security <http://www.arcabit.pl>

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security