'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez DYGOWO

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <ug@dygowo.pl> o 2020-04-27 10:50

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-04-27 14:08

 • odp. na wniosek o udziel. inf. publ. przez DYGOWO

  Podst. Prawna: art. 13 ust. 1 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001
  r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669
  z późn. zm.)

  W odpowiedzi na złożony z wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Gminę Dygowo, udzielając odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytanie
  przekazuję następujące informacje:

  Gmina Dygowo nie przekazała informacji o wyborcach Poczcie Poleskiej S.A i
  nie ma zamiaru tego zrobić w najbliższy czasie. Gmina wszczęła postępowanie
  administracyjne i wezwała Pocztę Polską do złożenia wyjaśnień w kwestii
  podstawy prawnej i sposobu kodowania danych.

  Pozdrawiam

  **********************************

  Dorota Gruchała

  Sekretarz Gminy Dygowo

  78-113 Dygowo

  ul. Kolejowa 1

  tel. 94 35-84-195, fax 94 35-84-194

  e-meil: sekretarz@dygowo.pl

  http://www.dygowo.pl

  **********************************