'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez DZIWNÓW

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@dziwnow.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:50

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:03.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez DZIWNÓW

  SEK.1431.22.2020

  W odpowiedzi na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej informuje, że
  Burmistrz Dziwnowa nie przekazał danych żądanych przez Zarząd Poczty Polskiej pismem nr PRZ.85.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.

  Iwona Szulc

  Sekretarz Gminy Dziwnów

  Urząd Miejski w Dziwnowie

  Ul. Szosowa 5

  72-420 Dziwnów

  Sekretariat: 91 32 75 163

  <mailto:um@dziwnow.pl> um@dziwnow.pl

  Urząd Miejski w Dziwnowie informuje, że przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.Szczegółowe informacje są udostępnione na stronie internetowej : www.bip.dziwnow.pl <http://www.bip.dziwnow.pl/> w zakładce RODO.

  Załączniki

  • image001_fU0tV63.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • image003_lQGrhGk.jpg (nieskanowany) Skanuj
 • odp. dane wyborców PP przez DZIWNÓW

  Dzień dobry,

  W nawiązaniu do Państwa wniosku o dostępie do informacji publicznej załączam
  niniejszym odpowiedź.

  Ewa Deląg

  Sekretarz Gminy

  e-mail: <mailto:sekretarz@gminawolin.pl> sekretarz@gminawolin.pl

  telefon: 516 179 516

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolina.

  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
  a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
  kwietnia 2016 r.,

  3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia
  lub z innych przyczyn przewidzianych przepisami prawa.

  4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
  osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,

  5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  6) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  Załączniki