Instytucja: 

GÓRZNO

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odp. na wniosek o udostępnienie inf. publicznej przez GÓRZNO

  Górzno, dnia 30.04.2020

  OR.1431.14.2020

  *                                        Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska**
  *

  *                    Warszawa*

  Odpowiadając na wniosek o informację publiczną z dnia 27.04.202 r.
  informuję, iż nie zostały przekazane informacje

  o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. i na chwilę obecną nie zamierza się
  przekazania tych informacji przed przyjęciem

  ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
  Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.

  --
  Z poważaniem
  Ewa Rogozińska

  Urząd Miasta i Gminy Górzno
  ul. Rynek 1 | 87-320 Górzno
  tel. 56-644-83-51 | e-mail: {{ email }}

  ------------------------------------------------------------------------
  Informacje nt. przetwarzania danych osobowych znajdują się m.in. na
  stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Górzno w zakładce /Ochrona Danych
  Osobowych [LINK]
  <https://mst-gorzno.rbip.mojregion.info/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-urzedzie-miasta-i-gminy-gorzno/>/
  ------------------------------------------------------------------------
  ////
  //