Instytucja: 

SŁAWNO

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SŁAWNO

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:51

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:04.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez SŁAWNO

  W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, że Urząd Gminy Sławno odmówił przekazania Poczcie Polskiej spisu wyborców i nie zamierzamy przekazać spisów przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

  Z poważaniem

  Marta Rosenkiewicz-Jóźwiak

  Sekretarz Gminy

  --------------------------------------------------------

  Marta Rosenkiewicz-Jóźwiak

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Sławno

  ul. M. C. Skłodowskiej 9; 76-100 Sławno

  adres e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  tel. 59 810 67 07

  Załączniki

  • image001_VrapNWr.gif (nieskanowany) Skanuj