Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez STARA DĄBROWA

  Twoja wiadomość

  Do: ug@staradabrowa.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:51

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:32.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Paula

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25437@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  z poważaniem,
  Paula Kłucińska

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez STARA DĄBROWA

  Twoja wiadomość

  Do: ug@staradabrowa.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 19.05.2020 15:39

  odczytano w dniu 20.05.2020 07:16.

 • informacja publiczna przez PRZYSUCHA

  Dzień dobry.

  Urząd Gminy w Starej Dąbrowie informuje, że nie przekazał danych wyborców
  Poczcie Polskiej S.A. przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie
  ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r..

  Pozdrawiam,

  Anna Siedlecka

  Inspektor

  Urząd Gminy Stara Dąbrowa

  Stara Dąbrowa 20

  73-112 Stara Dąbrowa

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Stara Dąbrowa.
  Wszelkie informacje w zakresie

  przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie
  <http://bip.staradabrowa.pl/strony/menu/2.dhtml>
  http://bip.staradabrowa.pl/strony/menu/2.dhtml.

  przesłano na błędny adres
 • GMINA STARA DĄBROWA (przekazanie danych PP) - wniosek epuap22.06.2020 przez STARA DĄBROWA

  --
  Pozdrawiam
  Katarzyna Witek

  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355>
  www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
  www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

  Załączniki

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez STARA DĄBROWA

  Załączniki

  • winmail_pPxBwzA.dat (nieskanowany) Skanuj
 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez STARA DĄBROWA

  Załączniki

  • winmail_qsuipli.dat (nieskanowany) Skanuj