Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Read-Receipt: Wniosek o informację publiczną przez STARGARD

  Wiadomość wysłana w dniu 27 kwietnia 2020 08:51:01 GMT-00:00 do j.piskorz@poczta.um.stargard.pl o temacie „Wniosek o informację publiczną” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

 • wniosek o informację wyborczą przez None

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany drogą elektroniczną z dnia 27 kwietnia, uprzejmie informuję, iż Gmina Miasto Stargard nie zamierza przekazywać danych ze spisu wyborców przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  Pozdrawiam

  Zdzisław Rygiel
  Sekretarz Miasta


  Urząd Miejski Stargard
  ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
  tel. 91 578 46 22
  fax 91 578 10 94

  [ http://www.stargard.pl/ | www.stargard.pl ]

  Administratorem danych osobowych pozyskanych od Państwa jest Prezydent Miasta Stargard z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 17. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem: a.rudnicka@um.stargard.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej zgodnej z art 13. RODO, zamieszczona jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego Stargard oraz na tablicy w Biurze Obsługi Klienta.