'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: SKM_C224e20050413560.pdf przez WARNICE

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  pliku lub łącza:
  SKM_C224e20050413560.pdf

  Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty
  e-mail mogą zapobiegać wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników
  plików. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail, aby określić
  obsługę załączników.

  Załączniki