'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Węgorzynie w dniu
  27.04.2020 r.

  Joanna Gadomska
  Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych
  Urzędu Miejskiego w Węgorzynie
  73-155 Węgorzyno, Rynek 1
  tel.: 91 39 70 088 lub 604 915 684
  e-mail: jgadomska@um.wegorzyno.pl

  Załączniki