Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odp. na wniosek o udzielenie Informacji publ. przez BARANÓW SANDOMIERSKI

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na skierowane do tutejszego urzędu zapytanie w dniu 27.04.2020
  roku, w trybie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej, informuję, że urząd Miasta i Gminy
  Baranów Sandomierski nie przekazał żadnych informacji Poczcie Polskiej w
  związku z mającymi się odbyć wyborami powszechnymi na Prezydenta
  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi w 2020 r., oraz na ten moment nie ma
  podstawy prawnej do dokonania takiej czynności.

  Z poważaniem

  Lidia Ciesielska

  Kierownik Referatu Organizacyjnego

  Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim

  Ul. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski

  Tel. 15 811-85-81 wew. 110

  KLAUZULA INFORMACYJNA- Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  do którego jest zaadresowana i może zawierać treści o charakterze poufnym
  lub zastrzeżonym. Nieuprawnione jej wykorzystanie, dalsze przekazywanie,
  rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie
  jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub
  podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
  korespondencji, który otrzymał ja omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne
  zawiadomienie nadawcy i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie
  jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

  Załączniki

  • image001_7OdVjdQ.jpg (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedź na wniosek przez BARANÓW SANDOMIERSKI

  W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
  dnia 27 kwietnia 2020 roku.

  Pozdrawiam

  Agnieszka Solarska

  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

  w Baranowie Sandomierskim

  tel. 15 811 85 81 wew. 104

  www.baranowsandomierski.pl

  Załączniki