Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez BESKO

  Twoja wiadomość

  Do: ug@besko.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:51

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:11.

 • besko odpowiedź przez BESKO

  W odpowiedzi na poniższe zapytanie informuję, że wg. stanu na dzień
  29.04.2020 r. gmina Besko nie przekazała Poczcie Polskiej spisów wyborców.

  W dniu 28.04.2020 r. zwróciliśmy się do Poczty Polskiej o uzupełnienie
  wniosku. Oczekujemy na odpowiedź.

  Kazimierz Wolański

  Sekretarz Gminy Besko

  Sent: Monday, April 27, 2020 10:52 AM

  To: ug@besko.pl

  Subject: Wniosek o informację publiczną

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
  Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach
  Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem
  ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
  http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres
  sprawa-25470@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

  tel: 22 844 73 55

  adres email: biuro@siecobywatelska.pl

  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka

  www.siecobywatelska.pl

  NIP 526282872

  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: besko odpowiedź przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25470@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez BESKO

  Twoja wiadomość

  Do: ug@besko.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 11.05.2020 14:46

  odczytano w dniu 11.05.2020 15:02.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez BESKO

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na prośbę o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia, informuję, że gmina Besko nie udostępniła Poczcie Polskiej S.A. danych i spisów wyborców.

  Kazimierz Wolański

  sekretarz gminy Besko

  Załączniki

  • image001_hJBuBHG.jpg (nieskanowany) Skanuj