Instytucja: 

JANIKOWO

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedz na wniosek przez JANIKOWO

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie
  informuję, że Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo nie przekazał informacji
  o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. i nie zamierza tego robić przed
  podjęciem stosownych przepisów prawa.

  pozdrawiam

  Aleksandra Szczesiak

  Urząd Miejski w Janikowie

  ul. Przemysłowa 6

  88-160 Janikowo

  --

  Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem
  poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji
  z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta
  Janikowo.
  Treść pełnej klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronie: Klauzula
  informacyjna
  <http://bip.janikowo.bipgmina.pl/wiadomosci/11454/wiadomosc/457025/klauzula_informacyjna_dotyczaca_przetwarzania_danych_osobowych_n>