Instytucja: 

BOJANÓW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • GMINA BOJANÓW przez None

  OR.1431.12.2020
  Szanowni Państwo,
  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  27.04.2020r.w sprawie przekazania informacji o wyborcach Poczcie Polskiej
  SA informujemy, że nie przekazano informacji o wyborcach Poczcie Polskiej
  SA, a także nie zamierzamy tego robić przed przyjęciem ustawy z uwagi na
  brak podstaw prawnych.
  Z wyrazami szacunku
  --
  Joanna Karbarz - Górka
  (Inspektor Ochrony Danych ds. archiwum, profilaktyki i sportu)