Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji przez JEZIORA WIELKIE

  *Dzień dobry!*

  W odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej z
  dnia 27 kwietnia 2020r. uprzejmie informuje, że Urząd Gminy w Jeziorach
  Wielkich w dniu 28 kwietnia 2020r. przekazał informacje o wyborcach
  Poczcie Polskiej S.A.

  *Z poważaniem*

  Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

  Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich